Telefoon: 0416 - 322 138

Veelgestelde vragen

 • Ik heb veel schulden, wat kan ik zelf doen?

  ^

  Maak een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden en bekijk hoe u uw schulden af zou kunnen lossen. Lees hier meer over zelf je schulden regelen.

 • Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

  ^

  Vrijwillige schuldhulp: Het is de taak van de gemeente om burgers vrijwillige schuldhulp aan te bieden. De gemeente schakelt hiervoor een erkende organisatie in zoals maatschappelijk werk, de Kredietbank of een budgetbureau. Mogelijk kunt u bij de Gemeentelijke Kredietbank geld lenen om alle schuldeisers ineens af te betalen. Vervolgens moet u de lening inclusief rente - bij de Kredietbank aflossen.

  Wettelijke schuldsanering: Als een minnelijke regeling onmogelijk blijkt en alle pogingen tot vrijwillige schuldhulpverlening zijn mislukt, kunt u via de Faillissementswet proberen te zorgen voor een schuldenvrije toekomst via een wettelijke regeling de WSNP. Voor meer informatie over de WSNP verwijzen wij u naar de volgende website: Wsnp |Wettelijke schuldsanering | Rechtspraak

   

 • Ik heb een sommatie ontvangen, maar ik heb al betaald. Wat moet ik doen?

  ^

  Als u het openstaande bedrag al heeft betaald, dan dient u ons (een kopie van) het betaalbewijs toe te sturen. Vermeld bij het betaalbewijs het dossiernummer. U kunt het betaalbewijs per e-mail aan ons sturen: info@vdsanden-incasso.nl of per post: Grotestraat 233, 5151 BL  DRUNEN. U kunt het betaalbewijs natuurlijk ook op ons kantoor komen afgeven.

 • Ik heb een sommatie ontvangen, maar kan de vordering niet ineens voldoen. Wat moet ik doen?

  ^

  Mocht u niet in staat zijn het openstaande bedrag in één keer te betalen dan kunt u een verzoek doen tot een betalingsregeling. Hoe u dat kunt doen, leest u hier.

 • Welke kosten mag Van der Sanden Incasso mij in rekening brengen?

  ^

  Incassokosten: Per 1 juli 2012 is in de Wet Incassokosten (WIK) vastgelegd hoe hoog deze kosten mogen zijn. Meer informatie over de wet kunt u vinden op de website van de overheid.

  In artikel 2 van de Wet Incassokosten staat hoe de hoogte van de incassokosten moet worden berekend:

  • 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering met een minimum van € 40,00.

  • 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering

  • 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering

  • 1% van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering

  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00

  De incassokosten bedragen per vordering minimaal € 40,00.

  BTW over de incassokosten: Indien uw schuldeiser niet BTW plichtig is (en dus de BTW niet kan verrekenen) dient u ook de BTW over de incassokosten te betalen. (artikel 3 Wet Incassokosten).

  Kosten ambtshandelingen: Van der Sanden Incasso laat ambtshandelingen uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder moet per ambtshandeling kosten in rekening brengen overeenkomstig de zgn. Btag-tarieven. Deze kosten worden door Van der Sanden Incasso aan de gerechtsdeurwaarder betaald en worden nadien aan u doorberekend. De kosten voor ambtshandelingen kunt u inzien op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders: kosten voor ambtshandelingen

   

 • Wat is een dagvaarding?

  ^

  Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend (uitgereikt).

 • De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?

  ^

  Wanneer u het eens bent met de vordering heeft het weinig zin naar de terechtzitting te gaan. Wanneer u het echter oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis kunt u zich verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

 • Laat Van der Sanden Incasso mij registreren bij het BKR in Tiel?

  ^

  Nee. Onze opdrachtgever kan wel de plicht hebben u bij het BKR te registreren.

 • Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

  ^

  U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de enveloppe een vermelding dat degene aan wie de post is geadresseerd niet meer op het betreffende adres woonachtig is. U kunt tevens aangeven sinds wanneer u daar woont en waar degene voor wie de post bestemd is, naar toe is verhuisd. Indien e.e.a. veelvuldig voorkomt, adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling Bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog steeds op uw adres staat ingeschreven. Is dat inderdaad nog het geval, dan adviseren wij u de gemeente te vragen een “onderzoek” in te stellen. Nadere informatie over deze procedure kan uw gemeente u verstrekken.

Over Van der Sanden | Incasso

Wellicht biedt deze website u voldoende informatie. Daarnaast vertellen wij u in een persoonlijk gesprek graag meer over onze daadkrachtige aanpak. Bel ons gerust voor een afspraak! Telefoon: 0416 - 322 138

Ideale klanten kopen veel, klagen weinig en betalen snel.

Alleen ze behoren tot een uitstervend ras.

Met Van der Sanden | Incasso pakt u ze effectief aan…….

 

© 2021 Van der Sanden | Incasso. All Rights Reserved.

Telefoon: 0416 - 322 138

Webhosting: InfraIT.nl